Activităţi educative şi extraşcolare

În şcoala nostră se desfăşoară numeroase activităţi educative şi extracuriculare în care sunt antrenaţi elevii, cadrele didactice, comunitatea şi nu în ultimul rând părinţii.